Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

III Pomorska Spartakiada Kulturalno - Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich

Spartakiada jest rywalizacją, współzawodnictwem w konkurencjach sportowych, kulturalnych, artystycznych . Konkurs poprzez dobór odpowiednich konkurencji daje szerokie możliwości realizacji zarówno celu głównego operacji, jak i innych celów KSOW Spartakiada z udziałem 300 zawodników wymaga przestrzeni do jej realizacji dlatego konkurs odbywać się będzie na stadionie co dodatkowo umożliwia zwiększenie liczby uczestników Spartakiady tj. udział widowni, kibiców.

Wybór tej formy wymaga przeprowadzenia niezbędnych do prawidłowego przebiegu konkursu działań, w tym::

- rekrutację 20 KGW z Województwa Pomorskiego, zgodnie z Regulaminem Spartakiady

- promocję wydarzenia

 

- prawidłowe przeprowadzenie poszczególnych konkurencji określonych w Regulaminie Spartakiady, w tym pomiar czasu i klasyfikację w każdej konkurencji, zapewnienie niezbędnych rekwizytów oraz zasobów kadrowych:  Sędzia Główny, dwóch sędziów technicznych i  asystentów technicznych, jurorów w konkurencjach kulturalnych i spikera,

- zabezpieczenia medycznego i sanitarnego,

- organizację biura zawodów,

- przygotowania 20 stanowisk wyposażonych w stoły, ławki/krzesła, sztalugi,

- zadaszenia części stadionu (np. namiot o powierzchni co najmniej 300 m kw),

- ustawienia barierek ochronnych zabezpieczających dostęp osób postronnych do przestrzeni realizacji konkurencji,

- podium,

- miejsca siedzące dla widowni (co najmniej 200 ławek),

- miejsc siedzących i stołów w strefie wydawania posiłku regeneracyjnego i serwisu kawowego,

- nagłośnienie plenerowe obejmujące zasięgiem Gminny Stadion w Chmielnie,

- dekorację sceny,

- zabezpieczenie energii elektrycznej

- zapewnienie napojów,

- zapewnienie nagród rzeczowych, pucharów, medali określonych w regulaminie Spartakiady,

- uporządkowania stadionu bezpośrednio po zakończeniu Spartakiady,

- ubezpieczenie uczestników Spartakiady,

Wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu Spartakiady, w tym co najmniej 10 fotografii w wersji cyfrowej z widoczną wizualizacją logotypów KSOW.

Poprzez konkurs wyłonione zostaną najaktywniejsze KGW na Pomorzu. Wybrana forma jest właściwa dla zorganizowania Spartakiady jako aktywności kulturalno-sportowej, rekreacyjnej Kół Gospodyń Wiejskich,  odpowiednia dla  integracji i wymiany wiedzy oraz doświadczeń Kół Gospodyń Wiejskich działających w Województwie Pomorskim oraz  popularyzacji dziedzictwa kulturowego subregionów Pomorza oraz promocji Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego.

            Cel operacji:

Integracja środowiska wiejskiego przez aktywności kulturalno-sportowe i prezentacje dobrych praktyk realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Województwa Pomorskiego.

 

Godziny otwarcia

Domu Kultury

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
Sobota - 10:00 - 16:00
Niedziela - nieczynne

Imieniny

Zegar