Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

V Festiwal Truskawek Kaszubskich

Pomimo zrealizowanej przez ARR kampanii promującej system jakości żywności pod nazwą „Trzy Znaki Smaku”, zorganizowaniu trzech edycji Festiwalu, nadal jest potrzeba upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnego rozwiązania w rolnictwie i produkcji żywności jakim jest  uczestnictwo rolników-producentów truskawek w systemie jakości żywności oraz zachęcania kaszubskich plantatorów truskawek do korzystania z przywilejów jakie daje im Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. Na 13,5 tyś gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.  Dlatego aby zachować dziedzictwo kulturowe regionu Kaszub jakim jest ponad stuletnia tradycja uprawy truskawek, jest konieczność wsparcia na poziomie regionalnym. Temu służy niniejsza operacja.

Główny przekaz niniejszej operacji ma zwiększać świadomość rolników co do konieczności współpracy w celu wzmocnienia ich pozycji na rynku konsumentów i zachęcać do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Upowszechnianie wiedzy na ten temat tego systemu jakości żywności w szczególności ma podkreślać zalety wynikające z produkcji truskawek kaszubskich w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety:

- różnią się od truskawek z innych regionów i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli,

- istnieje możliwość odtworzenia historii ich produkcji,

- odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu i bliskiemu naturze,

- swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnym regionie i wieloletniej tradycji wytwarzania,

- ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanej przez całe pokolenia od blisko stu lat,

- ochrona unijnego systemu powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

Cel operacji

- Zwiększenie współpracy producentów rolnych przez zainteresowanie ich produktem regionalnym „truskawka kaszubska” i zachętą do wdrażania innowacyjnych form sprzedaży truskawek i wspólną promocję wyróżników produktu wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności Chronione Oznaczenie Geograficzne przez rolników adresowaną do konsumentów i przedstawicieli podmiotów mających wpływ na zrównoważony rozwój Regionu poprzez zorganizowanie imprezy tematycznej z udziałem ok. 1500 osób, w szczególności:

- przekazanie informacji rolnikom o możliwości, zasadach i korzyściach wynikającychz przystępowania do systemów jakości żywności: Chronione Oznaczenie Geograficzne, Jakość Tradycja, rolnictwo ekologiczne i działaniach PROW 2014-2020 dedykowanych uczestnikom systemów jakości żywności

- zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie cech szczególnych odróżniających certyfikowane truskawki kaszubskie od truskawek produkowanych sposobem konwencjonalnym

- zachęcenie podmiotów branży spożywczej do wykorzystywania produktu regionalnego „truskawka kaszubska” w ofercie gastronomicznej

- zwiększenie poziomu identyfikowalności produktu regionalnego „truskawka kaszubska” z regionem wytwarzania i świadomości konsumentów co do jakości i wartości produktu regionalnego truskawka kaszubska poprzez udział w imprezie plenerowej

- wymiana doświadczeń i współpraca wśród rolników i innych podmiotów uczestniczących w systemie jakości żywności i w procesie certyfikacji

 

Godziny otwarcia

Domu Kultury

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
Sobota - 10:00 - 16:00
Niedziela - nieczynne

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 5 wydarzeń w tym miesiącu

Imieniny

Zegar

Partnerzy medialni